Распоред полагања испита за ванредне ученике (април 2018)

Субота 21. април 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Маја Спасојевић

Јована Репић

08:15-09:00

Руски језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

08:15-09:00

Енглески језик (писмени)

Стојановић Гордана

Васић Светлана

08:20-08:40

Биологија, Хигијена

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

09:00-09:15

Психологија у туризму, психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

Козомара Ана

09:15-09:50

Куварство, Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

09:50-10:00

Уметничко обликовање

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

10:00-10:45

Математика (писмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

10:45-11:00

Рачунарство и информатика

Филиповић Зоран

Ђурђевић Верица

11:00-11:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

11:30-12:15

Филозофија, Социологија

Гвозденовић Биљана

Тадић Марица

11:30-11:50

Туристичка географија, Географија

Николић Драган

Васић Моника

11:50-12:00

Физичко васпитање

Деспотовић Драган

Петровић Јелена

12:00-12:10

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

12:10-12:30

Историја

Неговановић Милош

Југовић Милан

12:30-12:40

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

 


Недеља 22. април 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Маја Спасојевић

Јована Репић

09:00-09:15

Математика (усмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

09:15-09:30

Руски језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

09:30-10:00

Енглески језик (усмени)

Стојановић Гордана

Васић Светлана

10:00-11:30

Маркетинг у туризму, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Монетарна економија и банкарство, Економика и организација туристичких предузећа, Пословна и службена коресподенција

Вуловић Милена

Вукмировић Ристо

11:30-12:00

Устав и права грађана, Уставно и привредно право, Основи правних поступака, Право

Јовановић Светлана

Илић Васић Марина

12:00-12:15

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.