Распоред полагања испита за ванредне ученике (април 2018)

Субота 21. април 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Маја Спасојевић

Јована Репић

08:15-09:00

Руски језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

08:15-09:00

Енглески језик (писмени)

Стојановић Гордана

Васић Светлана

08:20-08:40

Биологија, Хигијена

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

09:00-09:15

Психологија у туризму, психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

Козомара Ана

09:15-09:50

Куварство, Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

09:50-10:00

Уметничко обликовање

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

10:00-10:45

Математика (писмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

10:45-11:00

Рачунарство и информатика

Филиповић Зоран

Ђурђевић Верица

11:00-11:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

11:30-12:15

Филозофија, Социологија

Гвозденовић Биљана

Тадић Марица

11:30-11:50

Туристичка географија, Географија

Николић Драган

Васић Моника

11:50-12:00

Физичко васпитање

Деспотовић Драган

Петровић Јелена

12:00-12:10

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

12:10-12:30

Историја

Неговановић Милош

Југовић Милан

12:30-12:40

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

 


Недеља 22. април 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Маја Спасојевић

Јована Репић

09:00-09:15

Математика (усмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

09:15-09:30

Руски језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

09:30-10:00

Енглески језик (усмени)

Стојановић Гордана

Васић Светлана

10:00-11:30

Маркетинг у туризму, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Монетарна економија и банкарство, Економика и организација туристичких предузећа, Пословна и службена коресподенција

Вуловић Милена

Вукмировић Ристо

11:30-12:00

Устав и права грађана, Уставно и привредно право, Основи правних поступака, Право

Јовановић Светлана

Илић Васић Марина

12:00-12:15

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

 

Распоред консултативне наставе АПРИЛ 2018

 

Наставни предмет

Наставник

Време

Географија, Туристичка географија

Николић Драган

Четвртак 16:15

Васић Моника

Среда 13:30

Маркетинг у туризму, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Монетарна економија и банкарство, Економика и организација туристичких предузећа, Пословна и службена коресподенција

Вуловић Милена

Среда 12:00

Вукмировић Ристо

Уторак 16:00

Физика

Станојевић Мирољуб

Среда 15:10

 

 

Физичко васпитање

Деспотовић Драган

Понедељак 10:00

Петровић Јелена

Четвртак 10:00

Биологија, Хигијена

Васиљевић Гордана

Четвртак 17:00

 

 

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

Уторак 15:45

 

 

Психологија у туризму, Психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

Уторак 15:45

Козомара Ана

Петак 13:30

Српски језик и књижевност

Маја Спасојевић

Уторак 11:00

Јована Репић

Четвртак 12:30

Филозофија

Гвозденовић Биљана

Уторак 9:00

Тадић Марица

Петак 8:30

Математика

Ђурђевић Верица

Среда 12:30

Станојевић Славица

Петак 15:00

Рачунарство и информатика

Филиповић Зоран

Петак 10:00

Ђурђевић Верица

Среда 12:30

Хемија

Јанчић Мирјана

Четвртак 18:00

Мишковић Смиља

Четвртак 14:30

Верска настава

Тешић Радинко

Уторак 12:00

Митрић Бранко

Среда 16:30

Социологија

Тадић Марица

Петак 8:30

Гвозденовић Биљана

Среда 13:30

Устав и права грађана, Уставно и привредно право, Основи правних поступака, Право

Јовановић Светлана

Четвртак 9:00

Илић Васић Марина

Уторак 11:00

Енглески језик

Стојановић Гордана

Уторак 13:00

Васић Светлана

Среда 13:00

Руски језик

Драгојевић Јелена

Четвртак 14:30

 

 

Историја

Неговановић Милош

Уторак 13:00

Југовић Милан

Четвртак 15:00

Уметничко обликовање

Јелић Мл. Данијела

Петак 17:00

 

 

Куварство, куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Уторак 10:00

Лазаревић Дејана

Уторак 17:00

 

Консултативна настава се одвија од 10. априла до 20. априла , а испити ће се обавити 21. и 22. априла

 

Априлски рок - термини

Пријаве испита: 26. март - 29. март

Консултације: 10. април - 20. април

Полагање испита: 21. и 22. април

Распоред полагања испита за ванредне ученике јануар 2018


Субота 03. фебруар 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Лојаничић Катарина

Тодоровић Јелена

08:15-09:00

Руски језик (писмени), Пословни француски језик

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:00-10:00

Здравствена култура, Исхрана, Биологија, Хигијена

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

10:00-10:45

Математика (писмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

10:45-11:10

Рачунарство и информатика, Пословна информатика у туризму

Ђурђевић Верица

Филиповић Зоран

11:10-11:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

11:30-12:15

Енглески језик

Лукић Данка

Лакановић Весна

11:30-11:50

Туристичка географија, Географија

Николић Драган

Васић Моника

12:15-12:30

Филозофија

Тадић Марица

Гвозденовић Биљана

12:30-13:00

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

13:00-14:00

Основи туризма и угоститељства, Маркетинг у туризму, Маркетинг, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени)

Стошић Ката

Ристановић Стана

14:00-14:15

Историја

Југовић Милан

Неговановић Милош

14:15-14:30

Устав и права грађана, Уставно и привредно право

Радић Александар

Стојановић Ивана

 


Недеља 04. фебруар 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Лојаничић Катарина

Тодоровић Јелена

09:00-09:15

Математика (усмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

09:15-09:30

Руски језик (усмени), Пословни француски

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:30-10:00

Енглески језик (усмени)

Лукић Данка

Лакановић Весна

10:00-11:00

Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Монетарна економија и банкарство, Основи финансија, Финансијско пословање

Стошић Ката

Ристановић Стана

11:00-11:20

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

11:20-11:40

Музичка култура

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

11:40-12:00

Ликовна култура

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

12:00-12:30

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

 

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.