РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ


ПРВА КОМИСИЈА

 

-СВИ ПРОФИЛИ -

 

СУБОТА, 28. МАЈ 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                      

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1); РУСКИ ЈЕЗИК(1) ; ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (1)-писмени                                      

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(3)-писмени

11,15-12,00

РАЧУНОВОДСТВО(6); СТАТИСТИКА (2)

11,15-12,00

ГЕОГРАФИЈА(1); ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА(1); ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (2); ОПШТА ТУРИС. ГЕОГРАФИЈА(1)

12:00- 12:20

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ(2)

12,20-13,30

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); ПРЕДУЗЕТНИШТВО(1); ЈАВНЕ ФИНСИЈЕ (1); БАНКАРСКО ПОСЛ.(1); ОСИГУРАЊЕ (1); АГЕН. И ХОТЕЛ. ПОСЛ. (3); ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (3); ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА(3);ЕКОНОМ. И ОРГАНИЗ. ТУРИСТИЧКИХ ПРЕД.(1); ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА(1)

13,30-13,40

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1); ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА(1)

13,40-14:05

ФИЗИКА (4)

14,05-14,10

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (1)

14,10-14,20

УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ(2)

14,20-14,10

ХЕМИЈА(1); ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(2);КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(2)

14,10-14,20

ПСИХОЛОГИЈА(1)

14,20-14,50

ВЕРСКА НАСТАВА (5)

 

НЕДЕЉА, 29. мај 2016. ГОДИНЕ

 

 

8,15-8,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1); РУСКИ ЈЕЗИК(1); ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (1) -усмени

8,45-9,20

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)- усмени

9,20-10,30

СТАТИСТИКА(2)-усмени; РАЧУНОВОДСТВО(6)-усмени; САВРЕМЕНА ПОСЛ. КОРЕСПОН.(2); ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ(1); МАРКЕТИНГ(2); ПОСЛ. ФИНАНСИЈЕ(1)

10:30- 10:50

МАТЕМАТИКА(3)-усмени

10,50-11,00

ИСТОРИЈА(2)

11,00-11,15

БИОЛОГИЈА(1); ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕДИНЕ(1); ИСХРАНА(1)

11,15-11,35

СОЦИОЛОГИЈА(1); ФИЛОЗОФИЈА(2); ЛОГИКА(1)

11,35-12:15

ПРАВО(2); ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА(1); ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА(1); УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО(3); ОСНОВИ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ(1)

12,15-12,45

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(2); УСЛУЖИВАЊЕ(2); БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ(2)

12,45-12,20

КУВАРСТВО(1); КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ(1); НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ(1); ОСНОВИ КУВАРСТВА(1)

 

Директор:

Деспотовић Миодраг

Распоред консултативне наставе за ванредне ученике у мајском испитном року 2016. године

 

Консултативна настава ће се обавити у периоду од 17. до 27.маја 2016.

ПРЕДМЕТИ

ИСПИТИВАЧИ

ВРЕМЕ КОНСУЛТАЦИЈА

Српски језик и књижевност

Рогулић Лидија

среда 10:40

Марковић Маја

уторак 9:55

Енглески језик

Васић Светлана

уторак 15:00

Jaнковић Зоран

среда 16:05

Руски језик

Ивана Драгићевић

среда 10:45

Гвозденовић Томислав

петак 13:30

Француски језик

Равњак Весна

четвртак 15:00

Немачки језик

Чикарић Оливера

среда 14:10

Историја

Југовић Милан

уторак 12:30

Вукмировић Ђорђе

четвртак 14:15

Уметничко обликовање

Јелић Млад. Данијела

четвртак 16: 55

Јевтић Добривоје

петак 16:00

Географија, Туристичка географија, Економска географија; Општа туристичка географија

Николић Драган

уторак 09:00

Несторовић Горан

понедељак 12:30

Математика

Лакић Зорица

уторак: 18:40

Ђурић Тања

четвртак 15:00

Физика

Станојевић Мирољуб

среда 15:00

Бјељац Радован

среда 15:00

Пословна информатика, Рачун. и информатика

Филиповић Зоран

среда 9:55

Ђурђевић Верица

петак 15:00

Познавање робе, Хемија; Комерцијално познавање робе

Барош Борислав

четвртак 17:00

Мишковић Смиља

петак 9;55

Биологија, Екологија и заштита жив. сред., Исхрана

Васиљевић Гордана

петак 08:30

Јанковић Јустина

петак 08:30

Устав и право грађана, Право, Основи радног права; Основи права; Уставно и привредно право; Основи матичне евиденције; Основи правних поступака

Јовановић Светлана

 

четвртак 08:30

Стојановић Ивана

четвртак 10:00

Социологија, Филозофија; Логика

Гвозденовић Биљана

четвртак 09:00

Цвијановић Јелена

уторак 13:30

Рачуноводство, Статистика; Савремена пословна кореспонденција; Девизно и царинско пословање; Основи економике трговине; Маркетинг; Пословне финасије

Репић Бранка

среда 17:50

Јевтић Станија

уторак 8:00

Трговинско пословање; Предузетништво; Јавне финансије; Банкарско пословање; Осигурање; Агенциј. и хотел. послов.; Основи економије; Економика турис. и угост. предуз. Пословна економија

Стошић Ката

четвртак 13:20

Лазаревић Вера

четвртак 12:30

Куварство са практичном наставом; Куварство; Националне кухиње; Основи куварства

Лазаревић Дејана

четвртак 9:55

Јовановић Љиљана

четвртак 10:45

Верска настава

Тешић Радинко

четвртак 11:00

Станојевић Ђорђе

четвртак 11:45

Професионална пракса, Услуживање, Барско пословање

Марковић Ђорђе

среда 13:30

Перић Драгана

уторак 13:30

Психологија

Гајић Александра

петак 12:00

Митровић Слађана

уторак 10:00

Физичко васпитање

Недељковић Милан

среда 9:55

Деспотовић Драган

четвртак 9:55

Грађанско васпитање

Божић Радмила

уторак 16:55

Несторовић Горан

понедељак 12:30

Консултативна настава се може обавити у сали, библиотеци или у некој од слободних учионица.

Време консултација се може договорити са кандидатима.

Испити ће бити одржани 28. и 29. маја 2016.

                                                                                                  

     Директор Школе

                                                                                                                      Миодраг Деспотовић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ПРВА КОМИСИЈА


ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР, ПРАВНИ ТЕХНИЧАР, КОНОБАР

 

СУБОТА, 16. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                      

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)-писмени ;ЛАТИНСКИ Ј(1)                                        

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(5)-писмени

11,15-12,00

РАЧУНОВОДСТВО(3); СТАТИСТИКА (1)

11,10-11,15

ГЕОГРАФИЈА(1); ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА(1)

12,00-13,00

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (2); ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА(1); БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА(2); САВРЕМЕНА ПОСЛОНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(2); ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(2)

13,00-13,15

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1); ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА(2)

13,15-13,25

ФИЗИКА (1)

13,25-13,40

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2)

13,40-14,00

ИСТОРИЈА(2)

14,00-14,10

ХЕМИЈА(1)

14,10-14,20

МУЗИЧКА УМЕТОСТ(1)

14,20-14,50

ВЕРСКА НАСТАВА (5)

НЕДЕЉА, 17. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-8,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)-писмени ;ЛАТИНСКИ Ј(1)

8,45-9,20

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(5)- усмени,

9,20-9,30

СТАТИСТИКА(1)-усмени

9,30-10,15

МАТЕМАТИКА(5)-усмени

10,15-11,00

РАЧУНОВОДСТВО(3); МАРКЕТИНГ(2); ОСНОВИ ТУР. И УГОС.(1); ЕКОНОМ. И ОРГ. ТРГ. ПРЕД.(1); ПРАКТИЧНА НАСТАВА(1)

11,00-11,15

БИОЛОГИЈА(1); ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА(1)

11,15-11,25

ПСИХОЛОГИЈА(1)

11,25-11,35

ПРАВО(2); ОСНОВИ ПРАВА(1)

11,35-12,00

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(2); УСЛУЖИВАЊЕ(1)

12,05-12,20

ФИЛОЗОФИЈА (2), СОЦИОЛОГИЈА (1)

 

ДРУГА КОМИСИЈА


КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР, ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

СУБОТА, 16. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                    

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3)-писмени; РУСКИ ЈЕЗИК (1);НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(5)-писмени

11,15-11,35

ГЕОГРАФИЈА (1), ТУР. ГЕОГРАФИЈА (2)

11,40-12,10

БИОЛОГИЈА (1), ЕКОЛОГИЈАИ И ЗАШТИТА ЖИВ.СРЕД. (1), ХИГИЈЕНА (1)

12,10-12,40

ФИЗИКА (3)

12,40-12,55

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (2),

12,55-14,00

АГЕНЦ. И ХОТЕЛ. ПОСЛ. (3); ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУР. ПРЕДУЗЕЋА (1), ЕКОНОМИКА И ОРГАН. ПРЕД.(2); ОСНОВИ ТУРИЗ. И УГОСТ. (2); ПРЕДУЗЕТНИШТВО(2)

14,00-14,20

ИСТОРИЈА(3)

14,20 -14,35

ХЕМИЈА(3), ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(1)

14,35-15,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА(1); УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ(1)

15,00-15,15

ВЕРСКА НАСТАВА(2)

15,15-15,25

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1)

 

НЕДЕЉА, 16. април 2016. ГОДИНЕ


8,15-8,45

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-усмени

8,45-9,15

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3); РУСКИ ЈЕЗИК (1);НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1) усмени

9,15-9,35

ПСИГОЛОГИЈА(1); ПСИХОЛОГИЈА У ТУР. И УГОСТ. (2)

9,15-10,15

КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ (6), КУВАРСТВО (1); ЧОКОЛАТЕРСТВО(1); ПОСЛАСТИЧАРСТВО(1)

10,15-11,10

МАТЕМАТИКА(5)-усмени

11,10-11,35

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(1); ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЉА(2)

11,35-11,45

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА(1)

11,45-12,05

ФИЛОЗОФИЈА(1); СОЦИОЛОГИЈА(1); СОЦИОЛ. СА ПРАВОМ. ГР.(2)

 

 

Априлски рок

Распоред консултативне наставе за ванредне ученике

у априлском испитном року 2016. године

 

Консултативна настава ће се обавити у периоду од 04. до 15. априла

ПРЕДМЕТИ

ИСПИТИВАЧИ

ВРЕМЕ КОНСУЛТАЦИЈА

Српски језик и књижевност

Лојаничић Катарина

уторак 10:45

Весић Биљана

петак 15:00

Енглески језик

Васић Светлана

уторак 15:00

Jaнковић Зоран

среда 16:05

Руски језик

Рајевић Гордана

среда 11:00

Гвозденовић Томислав

петак 13:30

 

Латински језик

Равњак Весна

уторак 15:45

Историја

Југовић Милан

понедељак 18:00

Вукмировић Ђорђе

четвртак 14:15

Уметничко обликовање, Ликовна култура

Јелић Млад. Данијела

понедељак 10:00

Јевтић Добривоје

петак 16:00

Географија, Туристичка географија, Економска географија

Николић Драган

уторак 09:00

Несторовић Горан

понедељак 12:30

Математика

Лакић Зорица

уторак: 18:40

Ђурић Тања

четвртак 15:00

Физика

Станојевић Мирољуб

среда 15:00

Бјељац Радован

среда 15:00

Пословна информатика, Рачун. и информатика

Филиповић Зоран

понедељак 16:15

Ђурђевић Верица

петак 15:00

Познавање робе, Хемија

Барош Борислав

четвртак 17:00

Мишковић Смиља

понедељак 13:30

Биологија, Екологија и заштита жив. сред., Здравствена култура, Хигијена

Васиљевић Гордана

петак 08:30

Јанковић Јустина

петак 08:30

Устав и право грађана, Право, Основи права

Јовановић Светлана

четвртак 08:30

Стојановић Ивана

четвртак 10:00

Социологија, Филозофија, Социологија са правима грађана

Гвозденовић Биљана

четвртак 09:00

Цвијановић Јелена

уторак 13:30

Рачуноводство, Економика и орг. трг. пред., Статистика, Економика турист. и уго. пред., Предузетништво, Еконоимика и орг. пред, Банкарско пословање, Основи економије, Пословна екон., Национална економија, Агенцијско и хотелијерско посл., Основи туризма и угоститељства, Маркетинг, Савремена посл. корес., Пословна и службена коресподенција

Милошевић Гордана

уторак 14:15

Ристановић Стана

понедељак 14:15

Петрић Будаковић Драгица

уторак 16:15

Вуловић Милена

четвртак 10:00

Куварство са практичном наставом, Чоколатерство, Посластичарство

Спасојевић Слободан

уторак 13:30

Јовановић Љиљана

понедељак 14:15

Верска настава

Тешић Радинко

четвртак 11:00

Станојевић Ђорђе

четвртак 11:45

Практична настава

Вукмировић Ристо

четвртак 16:15

Немачки језик

Чикарић Оливера

уторак 12:30

Станић Весна

уторак 12:30

Професионална пракса, Услуживање, Основе услуживања

Марковић Ђорђе

среда 13:30

Перић Драгана

уторак 13:30

Психологија, Психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

понедељак 13:00

Митровић Слађана

уторак 10:00

Физичко васпитање

Бесеровац Предраг

уторак 10:00

Петровић Јелена

среда 10:00

Грађанско васпитање

Божић Радмила

уторак 16:55

Консултативна настава се може обавити у сали, библиотеци или у некој од слободних учионица.

Време консултација се може договорити са кандидатима.

Испити ће бити одржани 16. и 17. априла 2016.

                                                                                                  

     Директор Школе

                                                                                                                      Миодраг Деспотовић

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.