РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

25. августа 2015.

8:00  - седница испитног одбора  (учионица број 16. – стара школа)
8:30 – писмени рад из Српског језика и књижевности (учионица број 16.)
             (Биљана Весић; Рогулић Лидија; Марковић Маја)
од 8:30 – па на даље: практични рад за куваре конобаре и кулинарског техничара
-    школска кантина и кухиња (Спасојевић Слободан, Марковић Ђорђе, Лазаревић Дејана, Перић Драгана, Јовановић Љиљана)


26. август 2016.

8:00 – матурски ипитни рад – економски техничар, трговински техничар и пословни администратор (учионица број 16.)
-    1. Којић Љиља, Милена Вуловић, Радичевић Сања.
-    2. Станија Јевтић, Јакшић Весна,Тадић Љиљана, Каитовић Ненад


29. август 2016.

8:00 – Изборни предмети:
           1. Наука о исхрани – Васиљевић Гордана, Јанковић Јустина, Спасојевић Слободан
           2. Основи економије –Милена Вуловић, Сања Радичевић, Радмила Божић

           3. Маркетинг: Ката Стошић, Љиља Којић, Милена Вуловић


30. август 2016.

8:00 – одбрана матурског испитног рада
9:00 – седница Испитног одбора

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

-СВИ ПРОФИЛИ -

 

УТОРАК, 23. август 2016. ГОДИНЕ

 

8,00-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(5)-писмени                                      

9,00-10,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)-писмени

10,00-11,00

МАТЕМАТИКА(3)-писмени

11,00-12,00

РАЧУНОВОДСТВО(4); СТАТИСТИКА (1) (писмени)

12,00-12,30

ГЕОГРАФИЈА(1), ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА(1); ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА(3)

12,30-12,45

СОЦИОЛОГИЈА(1), СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВОМ ГРАЂАНА(1), ФИЛОЗОФИЈА (1)

12,45-12,55

ИСТОРИЈА(2)

12,55-13,15

МАРКЕТИНГ(1), МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ(2), ХОТЕЛИЈЕРСТВО(2)

13,15-13,20

ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ(1)

13,20-13,40

ФИЗИКА(3)

13,40-14,00

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(1), ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(1), ХЕМИЈА(1)

14,00-14,20

ОСНОВИ ПОСЛАСТИЧАРСТВА(2), КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ(1), НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ(1)

14,20-14,35

ВЕРСКА НАСТАВА (3)

14,40-15,00

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ(1), НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА(1)

15,00-15,15

СЕКРЕТАРСКО ПОСЛОВАЊЕ(1), САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(1), ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(1)

15,15-15,35

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ(2); УСЛУЖИВАЊЕ(2)

15,35-16,00

ПРАВО(2), УСТАВНО И ПРИПРЕДНО ПРАВО(1), ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА((1)

16,00-16,15

БИОЛОГИЈА(2), НАУКА О ИСХРАНИ(1)

16,15-16,30

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО (2), ПРЕДУЗЕТНИШТВО(1)

16,30-16,45

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ(2)

 

 

 

 

 

 

СРЕДА, 24. август 2016. ГОДИНЕ

 

 

8,00-8,40

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(5)- усмени

8,45-9,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК(1) усмени

9,00-9,30

СТАТИСТИКА(1)-усмени,ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ(2),ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА(1), ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА(1)

9,30-9,30

МАТЕМАТИКА(3)-усмени, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА(1)

9,30- 10,10

РАЧУНОВОДСТВО(4), МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО(1)

Распоред консултативне наставе за ванредне ученике за августовски испитни рок

четвртак 18. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Српски језик и књижевност

Весић Биљана

број 9

Лојаничић Катарина

9:45-10:30

Енглески језик и Немачки језик

Лакановић Весна

број 9

Станић Весна

10:30-11:15

Математика и Пословна информатика

Ђурђевић Верица

број 9

Станојевић Славица

11:15-12:00

Наука о исхрани и Биологија

Васиљевић Гордана

број 9

Јанковић Јустина

12:00-12:45

Физичко васпитање

Недељковић Милан

број 9

Петровић Јелена

петак 19. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Српски језик и књижевност

Весић Биљана

број 9

Лојаничић Катарина

9:45-10:30

Енглески језик и Немачки језик

Лакановић Весна

број 9

Станић Весна

10:30-11:15

Математика и Пословна информатика

Ђурђевић Верица

број 9

Станојевић Славица

11:15-12:00

Наука о исхрани и Биологија

Васиљевић Гордана

број 9

Јанковић Јустина

12:00-12:45

Физичко васпитање

Недељковић Милан

број 9

Петровић Јелена

четвртак 18. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Маркетинг, Маркетинг у туризму, Хотелијерство

Ристановић Стана

број 10

Радичевић Сања

9:45-10:30

Психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

број 10

Јанковић Слађана

10:30-11:15

Географија, Општа географија, Туристичка географија

Николић Драган

број 10

Васић Моника

11:15-12:00

Социологија, Социологија са правом грађана, Филозофија

Цвијановић Јелена

број 10

Гвозденовић Биљана

12:00-12:45

Историја

Југовић Милан

број 10

Вукмировић Ђорђе

петак 19. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Маркетинг, Маркетинг у туризму, Хотелијерство

Ристановић Стана

број 10

Радичевић Сања

9:45-10:30

Психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

број 10

Јанковић Слађана

10:30-11:15

Географија, Општа географија, Туристичка географија

Николић Драган

број 10

Васић Моника

11:15-12:00

Социологија, Социологија са правом грађана, Филозофија

Цвијановић Јелена

број 10

Гвозденовић Биљана

12:00-12:45

Историја

Југовић Милан

број 10

Вукмировић Ђорђе

четвртак 18. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Физика

Станојевић Мирољуб

број 11

 

9:45-10:30

Комерцијално познавање робе, Познавање робе; Хемија

Барош Борисав

број 11

Мишковић Смиља

10:30-11:15

Основи посластичарства Куварство са практичном наставом, Националне кухиње

Спасојевић Слободан

број 11

Лазаревић Дејана

11:15-12:00

Верска настава

Тешић Радинко

број 11

Станојевић Ђорђе

12:00-12:45

Грађанско васпитање; Национална економија

Божић Радмила

број 11

Ђунић Љиљана

петак 19. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Физика

Станојевић Мирољуб

број 11

 

9:45-10:30

Комерцијално познавање робе, Познавање робе; Хемија

Барош Борисав

број 11

Мишковић Смиља

10:30-11:15

Основи посластичарства Куварство са практичном наставом, Националне кухиње

Спасојевић Слободан

број 11

Лазаревић Дејана

11:15-12:00

Верска настава

Тешић Радинко

број 11

Станојевић Ђорђе

12:00-12:45

Грађанско васпитање; Национална економија

Божић Радмила

број 11

Ђунић Љиљана

четвртак 18. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Основи економије; Пословна економија; Економика предузећа; Статистика

Петрић Драгица

број 12

Старчевић Златија

9:45-10:30

Рачуноводство

Спајић Снежана

број 12

Стошић Ката

10:30-11:15

Монетарна економија и банкарство

Стошић Ката

број 12

Спајић Снежана

11:15-12:00

Секретарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Пословна и службена кореспонденција

Илић Васић Марина

број 12

Ђунић Љиљана

12:00-12:45

Агенцијско и хотелијерско пословање; Предузетништво

Вуловић Милена

број 12

Петровић Вера

петак 19. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

9:00-9:45

Основи економије; Пословна економија; Економика предузећа; Статистика

Петрић Драгица

број 12

Старчевић Златија

9:45-10:30

Рачуноводство

Спајић Снежана

број 12

Стошић Ката

10:30-11:15

Монетарна економија и банкарство

Стошић Ката

број 12

Спајић Снежана

11:15-12:00

Секретарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Пословна и службена кореспонденција

Илић Васић Марина

број 12

Ђунић Љиљана

12:00-12:45

Агенцијско и хотелијерско пословање; Предузетништво

Вуловић Милена

број 12

Петровић Вера

четвртак 18. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

11:30-12:15

Право, Уставно и привредно право, Послови правног промета

Радић Александар

број 8

Стојановић Милица

12:15-13:00

Свечани пријеми, Услуживање

Марковић Ђорђе

број 8

Перић Драгана

петак 19. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

11:30-12:15

Право, Уставно и привредно право, Послови правног промета

Радић Александар

број 8

Стојановић Милица

12:15-13:00

Свечани пријеми, Услуживање

Марковић Ђорђе

број 8

Перић Драгана

понедељак 22. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

14:00-14:45

Српски језик и књижевност

Весић Биљана

број 9

Лојаничић Катарина

14:45-15:30

Енглески језик и Немачки језик

Лакановић Весна

број 9

Станић Весна

15:30-16:15

Математика и Пословна информатика

Ђурђевић Верица

број 9

Станојевић Славица

16:15-17:00

Наука о исхрани и Биологија

Васиљевић Гордана

број 9

Јанковић Јустина

17:00-17:45

Физичко васпитање

Недељковић Милан

број 9

Петровић Јелена

понедељак 22. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

14:00-14:45

Маркетинг, Маркетинг у туризму, Хотелијерство

Ристановић Стана

број 10

Радичевић Сања

14:45-15:30

Психологија у туризму и угоститељству

Гајић Александра

број 10

Јанковић Слађана

15:30-16:15

Географија, Општа географија, Туристичка географија

Николић Драган

број 10

Васић Моника

16:15-17:00

Социологија, Социологија са правом грађана, Филозофија

Цвијановић Јелена

број 10

Гвозденовић Биљана

17:00-17:45

Историја

Југовић Милан

број 10

Вукмировић Ђорђе

Понедељак 22. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

14:00-14:45

Физика

Станојевић Мирољуб

број 11

 

14:45-15:30

Комерцијално познавање робе, Познавање робе; Хемија

Барош Борисав

број 11

Мишковић Смиља

15:30-16:15

Основи посластичарства Куварство са практичном наставом, Националне кухиње

Спасојевић Слободан

број 11

Лазаревић Дејана

16:15-17:00

Верска настава

Тешић Радинко

број 11

Станојевић Ђорђе

17:00-17:45

Грађанско васпитање; Национална економија

Божић Радмила

број 11

Ђунић Љиљана

понедељак 22. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

14:00-14:45

Основи економије; Пословна економија; Економика предузећа; Статистика

Петрић Драгица

број 12

Старчевић Златија

14:45-15:30

Рачуноводство

Спајић Снежана

број 12

Стошић Ката

15:30-16:15

Монетарна економија и банкарство

Стошић Ката

број 12

Спајић Снежана

16:15-17:00

Секретарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Пословна и службена кореспонденција

Илић Васић Марина

број 12

Ђунић Љиљана

17:00-17:45

Агенцијско и хотелијерско пословање; Предузетништво

Вуловић Милена

број 12

Петровић Вера

понедељак 22. август 2016.

време

Предмет

комисија

учионица

14:00-14:45

Право, Уставно и привредно право, Послови правног промета

Радић Александар

број 8

Стојановић Милица

14:45-15:30

Свечани пријеми, Услуживање

Марковић Ђорђе

број 8

Перић Драгана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ


ПРВА КОМИСИЈА

 

-СВИ ПРОФИЛИ -

 

СУБОТА, 28. МАЈ 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                      

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1); РУСКИ ЈЕЗИК(1) ; ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (1)-писмени                                      

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(3)-писмени

11,15-12,00

РАЧУНОВОДСТВО(6); СТАТИСТИКА (2)

11,15-12,00

ГЕОГРАФИЈА(1); ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА(1); ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (2); ОПШТА ТУРИС. ГЕОГРАФИЈА(1)

12:00- 12:20

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ(2)

12,20-13,30

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); ПРЕДУЗЕТНИШТВО(1); ЈАВНЕ ФИНСИЈЕ (1); БАНКАРСКО ПОСЛ.(1); ОСИГУРАЊЕ (1); АГЕН. И ХОТЕЛ. ПОСЛ. (3); ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (3); ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА(3);ЕКОНОМ. И ОРГАНИЗ. ТУРИСТИЧКИХ ПРЕД.(1); ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА(1)

13,30-13,40

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1); ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА(1)

13,40-14:05

ФИЗИКА (4)

14,05-14,10

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (1)

14,10-14,20

УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ(2)

14,20-14,10

ХЕМИЈА(1); ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(2);КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(2)

14,10-14,20

ПСИХОЛОГИЈА(1)

14,20-14,50

ВЕРСКА НАСТАВА (5)

 

НЕДЕЉА, 29. мај 2016. ГОДИНЕ

 

 

8,15-8,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(2), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1); РУСКИ ЈЕЗИК(1); ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (1) -усмени

8,45-9,20

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)- усмени

9,20-10,30

СТАТИСТИКА(2)-усмени; РАЧУНОВОДСТВО(6)-усмени; САВРЕМЕНА ПОСЛ. КОРЕСПОН.(2); ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ(1); МАРКЕТИНГ(2); ПОСЛ. ФИНАНСИЈЕ(1)

10:30- 10:50

МАТЕМАТИКА(3)-усмени

10,50-11,00

ИСТОРИЈА(2)

11,00-11,15

БИОЛОГИЈА(1); ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕДИНЕ(1); ИСХРАНА(1)

11,15-11,35

СОЦИОЛОГИЈА(1); ФИЛОЗОФИЈА(2); ЛОГИКА(1)

11,35-12:15

ПРАВО(2); ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА(1); ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА(1); УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО(3); ОСНОВИ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ(1)

12,15-12,45

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(2); УСЛУЖИВАЊЕ(2); БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ(2)

12,45-12,20

КУВАРСТВО(1); КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ(1); НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ(1); ОСНОВИ КУВАРСТВА(1)

 

Директор:

Деспотовић Миодраг

Распоред консултативне наставе за ванредне ученике у мајском испитном року 2016. године

 

Консултативна настава ће се обавити у периоду од 17. до 27.маја 2016.

ПРЕДМЕТИ

ИСПИТИВАЧИ

ВРЕМЕ КОНСУЛТАЦИЈА

Српски језик и књижевност

Рогулић Лидија

среда 10:40

Марковић Маја

уторак 9:55

Енглески језик

Васић Светлана

уторак 15:00

Jaнковић Зоран

среда 16:05

Руски језик

Ивана Драгићевић

среда 10:45

Гвозденовић Томислав

петак 13:30

Француски језик

Равњак Весна

четвртак 15:00

Немачки језик

Чикарић Оливера

среда 14:10

Историја

Југовић Милан

уторак 12:30

Вукмировић Ђорђе

четвртак 14:15

Уметничко обликовање

Јелић Млад. Данијела

четвртак 16: 55

Јевтић Добривоје

петак 16:00

Географија, Туристичка географија, Економска географија; Општа туристичка географија

Николић Драган

уторак 09:00

Несторовић Горан

понедељак 12:30

Математика

Лакић Зорица

уторак: 18:40

Ђурић Тања

четвртак 15:00

Физика

Станојевић Мирољуб

среда 15:00

Бјељац Радован

среда 15:00

Пословна информатика, Рачун. и информатика

Филиповић Зоран

среда 9:55

Ђурђевић Верица

петак 15:00

Познавање робе, Хемија; Комерцијално познавање робе

Барош Борислав

четвртак 17:00

Мишковић Смиља

петак 9;55

Биологија, Екологија и заштита жив. сред., Исхрана

Васиљевић Гордана

петак 08:30

Јанковић Јустина

петак 08:30

Устав и право грађана, Право, Основи радног права; Основи права; Уставно и привредно право; Основи матичне евиденције; Основи правних поступака

Јовановић Светлана

 

четвртак 08:30

Стојановић Ивана

четвртак 10:00

Социологија, Филозофија; Логика

Гвозденовић Биљана

четвртак 09:00

Цвијановић Јелена

уторак 13:30

Рачуноводство, Статистика; Савремена пословна кореспонденција; Девизно и царинско пословање; Основи економике трговине; Маркетинг; Пословне финасије

Репић Бранка

среда 17:50

Јевтић Станија

уторак 8:00

Трговинско пословање; Предузетништво; Јавне финансије; Банкарско пословање; Осигурање; Агенциј. и хотел. послов.; Основи економије; Економика турис. и угост. предуз. Пословна економија

Стошић Ката

четвртак 13:20

Лазаревић Вера

четвртак 12:30

Куварство са практичном наставом; Куварство; Националне кухиње; Основи куварства

Лазаревић Дејана

четвртак 9:55

Јовановић Љиљана

четвртак 10:45

Верска настава

Тешић Радинко

четвртак 11:00

Станојевић Ђорђе

четвртак 11:45

Професионална пракса, Услуживање, Барско пословање

Марковић Ђорђе

среда 13:30

Перић Драгана

уторак 13:30

Психологија

Гајић Александра

петак 12:00

Митровић Слађана

уторак 10:00

Физичко васпитање

Недељковић Милан

среда 9:55

Деспотовић Драган

четвртак 9:55

Грађанско васпитање

Божић Радмила

уторак 16:55

Несторовић Горан

понедељак 12:30

Консултативна настава се може обавити у сали, библиотеци или у некој од слободних учионица.

Време консултација се може договорити са кандидатима.

Испити ће бити одржани 28. и 29. маја 2016.

                                                                                                  

     Директор Школе

                                                                                                                      Миодраг Деспотовић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ПРВА КОМИСИЈА


ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР, ПРАВНИ ТЕХНИЧАР, КОНОБАР

 

СУБОТА, 16. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                      

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)-писмени ;ЛАТИНСКИ Ј(1)                                        

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(5)-писмени

11,15-12,00

РАЧУНОВОДСТВО(3); СТАТИСТИКА (1)

11,10-11,15

ГЕОГРАФИЈА(1); ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА(1)

12,00-13,00

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (2); ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА(1); БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ(1); НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА(2); САВРЕМЕНА ПОСЛОНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(2); ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА(2)

13,00-13,15

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1); ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА(2)

13,15-13,25

ФИЗИКА (1)

13,25-13,40

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2)

13,40-14,00

ИСТОРИЈА(2)

14,00-14,10

ХЕМИЈА(1)

14,10-14,20

МУЗИЧКА УМЕТОСТ(1)

14,20-14,50

ВЕРСКА НАСТАВА (5)

НЕДЕЉА, 17. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-8,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3), НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)-писмени ;ЛАТИНСКИ Ј(1)

8,45-9,20

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(5)- усмени,

9,20-9,30

СТАТИСТИКА(1)-усмени

9,30-10,15

МАТЕМАТИКА(5)-усмени

10,15-11,00

РАЧУНОВОДСТВО(3); МАРКЕТИНГ(2); ОСНОВИ ТУР. И УГОС.(1); ЕКОНОМ. И ОРГ. ТРГ. ПРЕД.(1); ПРАКТИЧНА НАСТАВА(1)

11,00-11,15

БИОЛОГИЈА(1); ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА(1)

11,15-11,25

ПСИХОЛОГИЈА(1)

11,25-11,35

ПРАВО(2); ОСНОВИ ПРАВА(1)

11,35-12,00

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(2); УСЛУЖИВАЊЕ(1)

12,05-12,20

ФИЛОЗОФИЈА (2), СОЦИОЛОГИЈА (1)

 

ДРУГА КОМИСИЈА


КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР, ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

СУБОТА, 16. април 2016. ГОДИНЕ

 

8,15-9,00

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-писмени                                    

9,00-9,45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3)-писмени; РУСКИ ЈЕЗИК (1);НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1)

9,45-11,15

МАТЕМАТИКА(5)-писмени

11,15-11,35

ГЕОГРАФИЈА (1), ТУР. ГЕОГРАФИЈА (2)

11,40-12,10

БИОЛОГИЈА (1), ЕКОЛОГИЈАИ И ЗАШТИТА ЖИВ.СРЕД. (1), ХИГИЈЕНА (1)

12,10-12,40

ФИЗИКА (3)

12,40-12,55

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (2),

12,55-14,00

АГЕНЦ. И ХОТЕЛ. ПОСЛ. (3); ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУР. ПРЕДУЗЕЋА (1), ЕКОНОМИКА И ОРГАН. ПРЕД.(2); ОСНОВИ ТУРИЗ. И УГОСТ. (2); ПРЕДУЗЕТНИШТВО(2)

14,00-14,20

ИСТОРИЈА(3)

14,20 -14,35

ХЕМИЈА(3), ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ(1)

14,35-15,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА(1); УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ(1)

15,00-15,15

ВЕРСКА НАСТАВА(2)

15,15-15,25

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1)

 

НЕДЕЉА, 16. април 2016. ГОДИНЕ


8,15-8,45

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(4)-усмени

8,45-9,15

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3); РУСКИ ЈЕЗИК (1);НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (1) усмени

9,15-9,35

ПСИГОЛОГИЈА(1); ПСИХОЛОГИЈА У ТУР. И УГОСТ. (2)

9,15-10,15

КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ (6), КУВАРСТВО (1); ЧОКОЛАТЕРСТВО(1); ПОСЛАСТИЧАРСТВО(1)

10,15-11,10

МАТЕМАТИКА(5)-усмени

11,10-11,35

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА(1); ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЉА(2)

11,35-11,45

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА(1)

11,45-12,05

ФИЛОЗОФИЈА(1); СОЦИОЛОГИЈА(1); СОЦИОЛ. СА ПРАВОМ. ГР.(2)

 

 

Још чланака...

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.