Распоред консултативне наставе за ванредне ученике (ЈАНУАР 2018)

Наставни предмет

Наставник

Време

Географија, Туристичка географија

Николић Драган

уторак 9:00

Васић Моника

петак 10:00

Основи туризма и угоститељства, Маркетинг у туризму, Маркетинг, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Основи финансија, Финансијско пословање

Стошић Ката

среда 15:00

Ристановић Стана

уторак 18:00

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

четвртак 15:45

Лазаревић Дејана

петак 14:30

Физика

Станојевић Мирољуб

среда 11:45

 

 

Биологија, Хигијена, Здравствена култура, Исхрана

Васиљевић Гордана

петак 11:00

 

 

Музичка култура

Јевтић Добривоје

понедељак 18:00

 

 

Ликовна култура

Јелић Мл. Данијела

уторак 09:35

 

 

Српски језик и књижевност

Весић Биљана

петак 15:00

Лојаничић Катарина

среда 19:00

Филозофија

Гвозденовић Биљана

четвртак 19:00

Тадић Марица

петак 15:45

Математика

Лакић Зорица

четвртак 13:30

Благојевић Јасмина

уторак 13:00

Рачунарство и информатика, Пословна информатика у туризму

Филиповић Зоран

уторак 17:00

Ђурђевић Верица

четвртак 10:00

Хемија

Јанчић Мирјана

четвртак 11:00

Мишковић Смиља

уторак 17:15

Верска настава

Тешић Радинко

четвртак 18:00

Митрић Бранко

уторак 9:00

Руски језик

Драгојевић Јелена

четвртак 15:00

 

 

Пословни француски језик

Марковић Тања

уторак 18:00

 

 

Енглески језик

Лукић Данка

петак 12:00

Лакановић Весна

петак 13:30

Историја

Неговановић Милош

уторак 12:30

Југовић Милан

уторак 10:00

Устав и права грађана, Уставно и привредно право

Радић Александар

петак 9:00

Стојановић Ивана

четвртак 17:00

Консултативна настава се одвија од 15. јануара до 26. јануара , а испити ће се обавити 3. и 4. фебруара

Распоред полагања испита за ванредне ученике НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР

Субота 02. децембар 2017

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени), Основи реторике и беседништва

Туфегџић Биљана

Тодоровић Јелена

09:00-10:00

Здравствена култура, Исхрана, Наука о исхрани, Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

10:00-10:45

Математика (писмени)

Лакић Зорица

Ђурић Тања

10:45-11:30

Руски језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

11:30-12:15

Енглески језик, Пословни енглески језик (писмени)

Јанковић Зоран

Васић Светлана

11:30-11:50

Туристичка географија, Економска географија

Николић Драган

Васић Моника

12:15-12:30

Социологија

Тадић Марица

Гвозденовић Биљана

12:30-13:00

Куварство, Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

13:00-14:00

Хотелијерство, Основи финансија, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Монетарна економија и банкарство, Пословна економија

Спајић Снежана

Петровић Вера

14:00-14:10

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

14:10-14:20

Рачунарство и информатика

Ђурђевић Верица

Филиповић Зоран

14:20-14:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

14:30-14:50

Историја

Југовић Милан

Неговановић Милош


Недеља 03. децембар 2016

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Туфегџић Биљана

Тодоровић Јелена

09:00-09:15

Математика (усмени)

Лакић Зорица

Ђурић Тања

09:15-09:30

Руски језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:30-10:00

Енглески језик, Пословни енглески језик (усмени)

Јанковић Зоран

Васић Светлана

10:00-10:20

Основи радног права, Послови правног промета

Јовановић Светлана

Илић Васић Марина

10:20-11:00

Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Основи економије, Основи туризма и угоститељства, Пословна и службена коресподенција, Предузетништво,

Спајић Снежана

Петровић Вера

11:00-11:20

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

11:20-11:40

Физичко васпитање

Бесеровац Предраг

Недељковић Милан

11:40-11:50

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

12:20-12:30

Грађанско васпитање

Ђунић Љиљана

Божић Радмила

Распоред консултативне наставе за ванредне ученике (НОВЕМБАР 2017)

Наставни предмет

Наставник

Време

Здравствена култура, Исхрана, Наука о исхрани, Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине

Васиљевић Гордана

четвртак 12:00

 

 

Основи туризма и угоститељства, Пословна и службена коресподенција, Предузетништво, Хотелијерство, Основи финансија, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Основи економије, Пословна економија

Спајић Снежана

четвртак 11:00

Петровић Вера

петак 18:00

Куварство, куварство са практичном наставом, професионална пракса

Спасојевић Слободан

уторак 10:15

Лазаревић Дејана

петак 14:15

Српски језик и књижевност, Основи реторике и беседништва

Туфегџић Биљана

среда 18:45

Тодоровић Јелена

петак 12:30

Историја

Југовић Милан

понедељак 12:00

Неговановић Милош

уторак 13:00

Физичко васпитање

Бесеровац Предраг

понедељак 16:30

Недељковић Милан

среда 10:00

Основи радног права, Послови правног промета

Јовановић Светлана

уторак 16:15

Илић Васић Марина

среда 16:15

Верска настава

Тешић Радинко

четвртак 18:00

Митрић Бранко

уторак 9:00

Грађанско васпитање

Ђунић Љиљана

уторак 13:00

Божић Радмила

четвртак 16:30

Математика

Лакић Зорица

четвртак 13:30

Ђурић Тања

уторак 12:00

Енглески језик, Пословни енглески језик

Јанковић Зоран

четвртак 9:00

Васић Светлана

четвртак 17:00

Руски језик

Драгојевић Јелена

четвртак 15:00

 

 

Туристичка географија, Економска географија

Николић Драган

уторак 9:00

Васић Моника

петак 10:00

Рачунарство и информатика

Ђурђевић Верица

четвртак 10:00

Филиповић Зоран

уторак 17:00

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

четвртак 14:15

 

 

Физика

Станојевић Мирољуб

среда 12:00

 

 

Хемија

Јанчић Мирјана

четвртак 11:00

Мишковић Смиља

уторак 17:00

Социологија

Тадић Марица

петак 16:00

Гвозденовић Биљана

четвртак 19:00

Консултативна настава се одвија од 21. новембра до 1. децембра , а испити ће се обавити 2. и 3. децембра

Распоред полагања испита (АВГУСТ 2017)

Субота 19. август 2017.

 

Време

Наставни предмет

Наставник

8:15-8:45

Социологија, социологија са правима грађана

Тадић Марица

Гвозденовић Биљана

8:45-9:00

Психологија

Гајић Александра

Козомара Ана

9:00-9:45

Математика (писмени)

Станојевић Славица

Ђурђевић Верица

9:45-10:00

Пословна информатика

Филиповић Зоран

Ђурђевић Верица

10:00-10:15

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

10:15-11:00

Рачуноводство (писмени), статистика (писмени)

Петровић Вера

Спајић Снежана

11:00-11:15

Туристичка географија

Николић Драган

Васић Моника

11:15-11:30

Куварство, националне кухиње

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

11:30-11:45

Основе услуживања

Марковић Ђорђе

Севић Милорад

 


 

Недеља 20. август 2017.

 

Време

Наставни предмет

Наставник

10:00-10:30

Математика (усмени)

Станојевић Славица

Ђурђевић Верица

10:30-10:45

Рачуноводство (усмени), статистика (усмени)

Петровић Вера

Спајић Снежана

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.