Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

 

Од школске 2014/15.године школује се према новом наставном плану и програму.

 

Туристички техничар оспособљава се за обављање послова:

 • у туристичким агенцијама
 • на рецепцији хотела
 • или, за наставак школовања

 

turisticki tehnicarОд школске 2014/15. године тиристички техничар школује се по новом наставном плану и програму.

 

Обавезни предмети које изучава :


 • Српски језик и књижевност
 • Математика
 • два страна језика
 • Физичко васпитање

 Изборни предмети:


 • Историја
 • Географија
 • Информатика                

 

Ученик са дипломом туристичког техничара:

 

 • зна  да  објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству, опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнерима у окружењу, наведе карактеристике познатих туристичких дестинација код нас и у свету и користи два страна језика, неопходна за успешну комуникацију у туризму;
 • уме да припрема и израђује туристичке услуге,  пласира их на тржиште и продају, прати њихову реализацију,  обрачунава туристичке услуге, услужи госте у хотелу и комуницира са гостима и клијентима на страним језицима.

 

Са порастом туризма, како у свету, тако и у нашој земљи, расте и заинтересованост ученика за ово занимање. По завршетку школе могу се запослити или наставити школовање на некој од високих школа и факултета.


Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.