* Распоред часова који важи од понедељка 25.02.2019.

- Распоред часова за ученике

- Распоред часова за наставнике

- Распоред дежурних наставника

Распоред звоњења

* Распоред блок наставе и професионалне праксе

* Распоред писмених и контролних задатака

* Радне суботе: 09.март (понедељак), 13. април (уторак), 20. април (среда), 11. мај (четвртак), 25. мај (петак)

 

Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

Туристички техничар оспособљава се за обављање послова:

  • у туристичким агенцијама
  • на рецепцији хотела
  • или, за наставак школовања

Ученик са дипломом туристичког техничара:

  • зна  да  објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству, опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнерима у окружењу, наведе карактеристике познатих туристичких дестинација код нас и у свету и користи два страна језика, неопходна за успешну комуникацију у туризму;
  • уме да припрема и израђује туристичке услуге,  пласира их на тржиште и продају, прати њихову реализацију,  обрачунава туристичке услуге, услужи госте у хотелу и комуницира са гостима и клијентима на страним језицима.

Са порастом туризма, како у свету, тако и у нашој земљи,  расте и заинтересованост ученика за ово занимање. По завршетку школе могу се запослити или наставити школовање на некој од високих школа и факултета.

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима... Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.