Трговински техничар (4 степен, 30 ученика)

Трговински техничар оспособљава се за рад у различитим врстама трговинских предузећа. У оквиру свог занимања трговински техничари врше следеће активности:

  • обављају послове набавке продаје,
  • баве се промоцијама, менаџментом, истраживањем тржишта,
  • књиговодствено прате пословање трговинског предузећа,
  • израђују калкулацију набавне и продајне цене,
  • примењују знања из области информационе технологије (обраде текста и коришћење базе података).

trgovinski tehnicarТрговински техничари обављају послове менаџера у трговини. Често путују и посећују постојеће и нове купце и добављаче.

Практичну наставу наши ученици обављају у трговинским објектима у граду или околини и тако већина њих обезбеђује посао након стицања дипломе.Детаљније...

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.