Трговац

Трговци су запослени на свим местима где се продаје роба. Они купцима нуде ципеле, одећу, храну, козметичке производе,аутомобиле итд. Без обзира на то коју врсту производа продавница нуди, главни је задатак трговца свуда исти. Трговац настоји пре свега да заинтересује купца за производе које продаје. При томе описује купцу особине производа, показује му како се производом рукује и упознаје га са различитим могућностима његове употребе. Осим што послужују купце, трговци преузимају, прегледају и разврставају робу.

trgovac

Већина трговаца ради у чистим, уредним и добро осветљеним продавницама. Величина продавница знатно се разликује: од великих робних кућа и салона у којима се продаје намештај или аутомобили до малих продавница мешовите робе.

Врло важна и пожељна особина трговца јесте способност лаког усменог комуницирања. Уверљиви трговци добро усклађују своје вербалне (оно што говоре), невербалне (говор тела) и симболичке поруке (уредност, начин одевања, фризура и сл.).

Тактичност, љубазност и стрпљење врло су важне особине, јер се међу купцима могу срести захтевни и “тешки” појединци.


Детаљније...

Share

Календар послова за јул и август 2018

Распоред полагања матурских и завршних испита у јунском року 2018

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.