Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

poslovniadministratorПословни администратори ће знати и умети да:

 • планирају и праве распоред рада;
 • обављају координаторске послове;
 • поштују и примењују прописе;
 • припремају састанке, промоције, презентације и службена путовања;
 • комуницирају са клијентима и запосленима;
 • обављају пословну кореспонденцију;
 • познају билансне поступке;
 • обављају размену информација са књиговодством;
 • воде евиденцију о запосленима;
 • прате рокове фискалних обавеза;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • архивирају документацију.

Настава Пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим секторима и службама у оквиру предузећа. Бирои за обуку заправо су кабинети опремљени рачунарима, канцеларијским намештајем , прибором и другим потрошним материјалом где се ученицима омогућава да савладају практичне вештине из области административних послова.

Пословни администратори могу наставити даље школовање, али и запослити се у малим и средњим предузећима која се баве привредним или ванпривредним делатностима.


Детаљније...

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.