* Распоред часова који важи од понедељка 25.02.2019.

- Распоред часова за ученике

- Распоред часова за наставнике

- Распоред дежурних наставника

Распоред звоњења

* Распоред блок наставе и професионалне праксе

* Распоред писмених и контролних задатака

* Радне суботе: 09.март (понедељак), 13. април (уторак), 20. април (среда), 11. мај (четвртак), 25. мај (петак)

 

Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Пословни администратори се образују да би на свом радном месту умели да:

планирају и праве распоред рада;

обављају координаторске послове;

поштују и примењују прописе;

припремају састанке, промоције, презентације и службена путовања;

комуницирају са клијентима и запосленима;

обављају пословну кореспонденцију;

познају билансне поступке;

обављају размену информација са књиговодством;

воде евиденцију о запосленима;

прате рокове фискалних обавеза;

поштују и примењују начела пословне и службене тајне;

архивирају документацију.

Настава Пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим секторима и службама у оквиру предузећа. Бирои за обуку заправо су кабинети опремљени рачунарима, канцеларијским намештајем , прибором и другим потрошним материјалом где се ученицима омогућава да савладају практичне вештине из области административних послова.

Пословни администратори могу наставити даље школовање, али и запослити се у малим и средњим предузећима која се баве привредним или ванпривредним делатностима.