Посластичар (3 степен, 10 ученика)

 

Од школске 2012/13. године образовни профил посластичар школује се по новом наставном плану и програму.

 

       Угоститељско посластичарство обухвата топло и хладно посластичарство. Посластичарство захтева од ученика да током учења и рада  развија смисао за лепо, мирисно и укусно, израђује и сервира све врсте колача и посластица.

 

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • користи стандардизоване хигијенске мере;
  • произведе топле, хладне и суве посластице;
  • декорише посластице;
  • примени основне калкулације.

 

 poslasticarПоред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу посластичар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.

 

¨  Часови вежби и практична настава заступљени су у току целе школске године, два до три дана недељно, а професионална пракса у првом и другом разреду може се реализовати и током летњег распуста.

 

Посластичар ради у угоститељству, занатству, индустрији прехрамбених производа, на бродовима и др., и, попут кувара, нуди велике могућности усвршавања и напредовања током каријере.

 

У школи постоји специјализован кабинет куварства у коме ученици обављају праксу.

 

Посластичар ради у угоститељству, занатству, индустрији прехрамбених производа, на бродовима и др., и, попут кувара, нуди велике могућности усвршавања и напредовања током каријере.

 

Након завршетка школовања посластичари могу наставити школовање на Високим струковним школама.


 

Share

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.