Посластичар (3 степен, 10 ученика)

 

Од школске 2012/13. године образовни профил посластичар школује се по новом наставном плану и програму.

 

       Угоститељско посластичарство обухвата топло и хладно посластичарство. Посластичарство захтева од ученика да током учења и рада  развија смисао за лепо, мирисно и укусно, израђује и сервира све врсте колача и посластица.

 

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • користи стандардизоване хигијенске мере;
  • произведе топле, хладне и суве посластице;
  • декорише посластице;
  • примени основне калкулације.

 

 poslasticarПоред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу посластичар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.

 

¨  Часови вежби и практична настава заступљени су у току целе школске године, два до три дана недељно, а професионална пракса у првом и другом разреду може се реализовати и током летњег распуста.

 

Посластичар ради у угоститељству, занатству, индустрији прехрамбених производа, на бродовима и др., и, попут кувара, нуди велике могућности усвршавања и напредовања током каријере.

 

У школи постоји специјализован кабинет куварства у коме ученици обављају праксу.

 

Посластичар ради у угоститељству, занатству, индустрији прехрамбених производа, на бродовима и др., и, попут кувара, нуди велике могућности усвршавања и напредовања током каријере.

 

Након завршетка школовања посластичари могу наставити школовање на Високим струковним школама.


 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.