Посластичар (3 степен)

Угоститељско посластичарство обухвата топло и хладно посластичарство. Посластичарство захтева од ученика да током учења и рада  развија смисао за лепо, мирисно и укусно, израђује и сервира све врсте колача и посластица.

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • користи стандардизоване хигијенске мере; 
  • произведе топле, хладне и суве посластице;
  • декорише посластице; 
  • примени основне калкулације.

 Посластичарство је у уској вези са низом других предмета као што су куварство, пекарство, услуживање, познавање робе и организација рада у угоститељству.

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу посластичар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.
  • Практична настава је заступљена у току целе школске године -један дан недељно, блок настава- 60 часова током школске године и професионална пракса-30 часова на крају школске године .
  • Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, баве се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време, углавном проводе у покрету, на ногама.

Посластичар ради у угоститељству, занатству, индустрији прехрамбених производа, на бродовима и др.