распоред звоњења

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРИ НОРМАЛНОМ РЕЖИМУ РАДА

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

ЧАС

ВРЕМЕ

ЧАС

ВРЕМЕ

1.

8,00-8,45

1.

14,10-14,55

2.

8,50-9,35

2.

15,00-15,45

ВЕЛИКИ ОДМОР

ВЕЛИКИ ОДМОР

3.

9,55-10,40

3.

16,05-16,50

4.

10,45-11,30

4.

16,55-17,40

Одмор 10 мин.

Одмор 10 мин.

5.

11,40-12,25

5.

17,50-18,35

6.

12,30-13,15

6.

18,40-19,25

7.

13,20-14,05

7.

13,20-14,05

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРИ СКРАЋЕНОМ РЕЖИМУ РАДА, А СМЕНЕ НИСУ СПОЈЕНЕ

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

ЧАС

ВРЕМЕ

ЧАС

ВРЕМЕ

1.

8,00-8,30

1.

14,10-14,40

2.

8,35-9,05

2.

14,45-15,15

3.

9,10-9,40

3.

15,20-15,50

ВЕЛИКИ ОДМОР

ВЕЛИКИ ОДМОР

4.

10,00-10,30

4.

16,10-16,40

5.

10,35-11,05

5.

16,45-17,15

6.

11,10-11,40

6.

17,20-17,50

7.

11,45-12,15

7.

13,35-14,05

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРИ СКРАЋЕНОМ РЕЖИМУ РАДА, А СМЕНЕ СУ СПОЈЕНЕ

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

ЧАС

ВРЕМЕ

ЧАС

ВРЕМЕ

1.

8,00-8,30

1.

12,20-12,50

2.

8,35-9,05

2.

12,55-13,25

3.

9,10-9,40

3.

13,30-14,00

ВЕЛИКИ ОДМОР

ВЕЛИКИ ОДМОР

4.

10,00-10,30

4.

14,20-14,50

5.

10,35-11,05

5.

14,55-15,25

6.

11,10-11,40

6.

15,30-16,00

7.

11,45-12,15

7.

11,45-12,15

 

Напомена за све режиме звоњења: велики одмор траје 20 минута, али 15 минута после почетка одмора се звони и то звоно означава да ученици почну да улазе у школу. 5 минута после тог звона се звони за почетак часа.

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.