Кувар (3 степен)

Радне компетенције кувара:

  • Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице;
  • Саставља јеловник и мени карту;
  • Израђује основне калкулације
  • Уче организацију и припремање различитих облика свечаних пријема.

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • одржава намирнице у исправном стању;
  • врши термичку и механичку обраду намирница;
  • припрема јела;
  • сервира и декорише јела
  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу кувар се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.
  • Практична настава је заступљена у току целе школске године -један дан недељно, блок настава- 60 часова током школске године и професионална пракса-30 часова на крају школске године .

Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку.

Занимање кувар тренутно је једно од најтраженијих. Након завршене средње школе, са дипломом кувара лакше се долази до посла, како у нашој земљи тако и у иностранству. 

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.