Конобар (3 степен, 10 ученика)

 

Од школске 2012/13. године образовни профил конобар школује се по новом наставном плану и програму.

 

Наставни програм за конобара обухвата предмете у којима се стичу неопходна знања и вештине  потребна за свакодневно извршавање конкретних задатака из подручја рада угоститељства и туризма.

 

konobarКонобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује храну и пиће, а очекује се да буду љубазни, тачни, брзи и комуникативни.

 

¨  Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу конобар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.

 

¨  Часови вежби и практична настава заступљени су у току целе школске године, два до три дана недељно, а професионална пракса у првом и другом разреду може се реализовати и током летњег распуста.

 

У школи постоји специјализован кабинет услуживања у коме се одржава настава из стручних предмета. Наши ученици конобари су често ангажовани за различите врсте пријема и јавних манифестација у локалној средини.

 

Након завршетка школовања конобари се могу запослити у свим врстама угоститељских објеката или могу наставити школовање на Високим струковним школама.

 

Детаљније...

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.