Конобар (3 степен)

Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује храну и пиће, а очекује се да буду љубазни, тачни, брзи и комуникативни.

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу конобар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.
  • Практична настава је заступљена у току целе школске године -један дан недељно, блок настава- 60 часова током школске године и професионална пракса-30 часова на крају школске године .
  • Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама. Ради стојећи и у покрету. Конобар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.