Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су везани за новац.

  • Током школовања упознају се са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта.
  • Обучавају се за контролу финансијске документације.
  • Њихов задатак је и праћење финансијских кретања у предузећу као и економично коришћење тих средстава.

finansije22

Стручни предмети код финансијског техничара су: Основи економије, Рачуноводство, Финансијско пословање, Јавне финансије, Банкарско пословање...

 

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени за рад у рачуноводству привредних друштава, банака, осигуравајућих организација, али и наставак школовања на некој од високих школа или факултета.


Share

Календар послова за јул и август 2018

Распоред полагања матурских и завршних испита у јунском року 2018

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.