Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су везани за новац.

  • Током школовања упознају се са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта.
  • Обучавају се за контролу финансијске документације.
  • Њихов задатак је и праћење финансијских кретања у предузећу као и економично коришћење тих средстава.

finansije22

Стручни предмети код финансијског техничара су: Основи економије, Рачуноводство, Финансијско пословање, Јавне финансије, Банкарско пословање...

 

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени за рад у рачуноводству привредних друштава, банака, осигуравајућих организација, али и наставак школовања на некој од високих школа или факултета.


Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.