Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије.

У току школовања оспособљавају се да:

  • воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.
  • припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима
  • испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други)
  • воде пословне књиге, раде обрачуне плата, путних налога
  • воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе

ekonomijaСтручни предмети код економског техничара су: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Девизно и царинско пословање, Комерцијално познавање робе, Монетарна економија и банкарство, Економска географија,...

Економски техничари могу радити у различитим врстама привредних предузећа, банкама, осигуравајућим кућама, или могу наставити школовање на високим школама и факултетима.


Детаљније...

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.