* Распоред часова који важи од понедељка 25.02.2019.

- Распоред часова за ученике

- Распоред часова за наставнике

- Распоред дежурних наставника

Распоред звоњења

* Распоред блок наставе и професионалне праксе

* Распоред писмених и контролних задатака

* Радне суботе: 09.март (понедељак), 13. април (уторак), 20. април (среда), 11. мај (четвртак), 25. мај (петак)

 

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије.

У току школовања оспособљавају се да:

  • - воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.
  • - припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима
  • - испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други)
  • - воде пословне књиге, раде обрачуне плата, путних налога
  • - воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе

Стручни предмети код економског техничара су: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Девизно и царинско пословање, Комерцијално познавање робе, Монетарна економија и банкарство, Економска географија,...

Економски техничари могу радити у различитим врстама привредних предузећа, банкама, осигуравајућим кућама, или могу наставити школовање на високим школама и факултетима.