Запослени

 

Директор школе

Миодраг Деспотовић

Секретар школе

Катарина Филиповић

Педагошко – психолошка служба

Гајић Александра – психолог

Симић Драгана – педагог

 

 

Наставници


Актив наставника српског језика и књижевности

Рогулић Лидија

Марковић Маја

Репић Јована

Весић Биљана

Туфегџић Биљана

Лојаничић Катарина

Актив наставника страног језика

Васић Светлана

Јанковић Зоран

Лакановић Весна

Стојановић Гордана

Рајевић Гордана

Васиљевић Весна

Лукић Данка

Чикарић Оливера

Актив наставника ликовног и музичког васпитања

Аврамовић Љиљана

Јелић Младеновић Данијела

Актив наставника физичког васпитања

Петровић Јелена

Деспотовић Драган

Недељковић Милан

Бесеровац Предраг

Актив наставника филозофије и социологије

Тадић Марица

Гајић Александра

Козомара Ана

Гвозденовић Биљана

Актив наставника историје и географије

Вукмировић Ђорђе

Васић Моника

Југовић Милан

Николић Драган

Несторовић Горан

Актив наставника математике и физике

Благојевић Јасмина

Владић Раде

Ђурђевић Верица

Карапанџић Радован

Лакић Зорица

Ђурић Тања

Станојевић Славица

Станојевић Мирољуб

Актив наставника биологије и хемије

Васиљевић Гордана

Барош Борислав

Мишковић Смиља

Актив наставника информатике и биротехнике

Каитовић Ненад

Филиповић Зоран

Илић Васић Марина

Актив наставника правне групе предмета

Стојановић Ивана

Јовановић Светлана

Лазић Милена

Радић Александар

Актив наставника економске групе предмета

Милошевић Гордана

Радичевић Сања

Павловић Јелена

Миловановић Зорица

Петровић Вера

Старчевић Златија

Вуловић Милена

Којић Љиља

Јакшић Весна

Лазаревић Вера

Јевтић Станија

Спајић Снежана

Стошић Ката

Будаковић Петрић Драгица

Репић Бранка

Којић Милица

Грујић Степанић Јованка

Божић Радмила

Вукмировић Ристо

Ристановић Стана

Ђунић Љиљана

Станковић Слађана

Марић Душан

Томић Владан

Актив наставника услуживања, куварства и посластичарства

Марковић Ђорђе

Лазаревић Дејана

Перић Драгана

Јовановић Љиљана

Спасојевић Слободан

Актив наставника верске наставе и грађанског васпитања

Тешић Радинко

Станојевић Ђорђе

Олигофренолог

Митровић Слађана

Актив наставника практичне наставе

Севић Милорад

Шћекић Славица

Лукић Светлана

 

Административна служба

Зечевић Драгица

Тешић Ружица

Јакић Славица

Помоћно техничко особље

Недељковић Дарко

Савић Снежана

Станојевић Марица

Крсмановић Смиљана

Васиљевић Рада

Андрић Милена

Илић Драгица

Стефановић Звездана

Карајчић Десанка

Јовановић Биљана

Мишковић Гордана

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.