Упис 2019/2020

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту; 

3) Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу

Извод из матичне књиге рођених школа ће уз претходан захтев родитеља прибавити електронским путем.

ПЛАН УПИСА 2019/2020

 

Рб

НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА

-Образовни профил-

3. годишњи

образовни

профил

4. годишњи

образовни

профил

Свега

 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

150

150

1.

Економски техничар

 

30

30

2.

Финансијски техничар

 

30

30

3.

Правно-пословни техничар

 

30

30

4.

Комерцијалиста

 

30

30

5.

Пословни администратор

 

30

30

 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

60/20/

30

90/20/

1.

Туристичко-хотелијерски техничар

 

30

30

2.

Кувар

15/5/

 

15/5/

3.

Посластичар

15/5/

 

15/5/

4.

Трговац

15/5/

 

15/5/

5.

Конобар

15/5/

 

15/5/

 

 

2. годишњи

образовни профил

 

 

 

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

10

 

10

1.

Сервир

10

 

10

 

УКУПНО УЧЕНИКА

70/20/

180

250/20/

 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА

3

6

9