РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА

04.06. 12:00    Подела сведочанстава и пријава матурског и завршног испита

05.06. 09:30    Седница испитног одбора

05.06. 10:00   Српски језик и књижевност (сви образовни профили).

Распоред по учионицама :

IV1учионица бр. 1             IV2учионица бр. 2             IV3учионица бр. 3

IV4учионица бр. 4 и 14     IV5учионица бр. 5 и 12     IV6учионица бр. 6

IV7учионица бр. 7 и 13                

05.06. 10:00   Сервир - завршни рад

06.06. 08:00   Посластичар - завршни рад

06.06. 08:00   Економски техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 1

06.06. 08:00   Финансијски техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 2

06.06. 10:00   Правни техничар, практичан рад учионица ( теоријски део) учионица бр. 3

06.06. 10:00   Трговински техничар, практичан рад ( теоријски део)учионица бр. 4  

07.06. 08:00   Завршни рад (Конобар I група)

07.06. 08:00   Завршни рад (Кувар I група)

07.06. 11:00   Провера стручно-теоријских знања (КОМ, ПА и ТТ)

Комерцијалиста - учионица бр. 1 и 2

Пословни администратор - учионица бр. 3 и 4

Туристички техничар - учионица бр. 12 и 13

08.06. 08:00   Завршни рад (Конобар II група)

08.06. 08:00   Завршни рад (Кувар II група)

08.06. 08:00    Туристички техничар, практичан рад (кабинет) задатак А

08.06. 09:00   Економски техничар, изборни предмет - учионица бр. 1

08.06. 09:00   Финансијски техничар, изборни предмет - учионица бр. 2

08.06. 10:00   Правни техничар, изборни предмет - учионица бр. 3

08.06. 10:00  Трговински техничар, изборни предмет - учионица бр. 4

08.06. 11:00   Комерцијалиста, практичан рад (кабинет)

11.06. 08:00   Економски техничар, одбрана рада  (учионица бр.1)

11.06. 08:00   Финансијски техничар, одбрана рада (учионица бр. 2)

11.06. 08:00    Туристички техничар, практичан рад (учионица бр. 12) задатак Б

11.06. 09:00   Пословни администратор, практичан рад (кабинет)

11.06. 10:00   Правни техничар, одбрана рада (учионица бр. 3)

11.06. 10:00   Трговински техничар, одбрана рада (учионица бр. 4)  

12.06. 12:00    Седница испитног одбора

 

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.