Лична карта школе

  • Наша школа је, по броју ученика и по броју занимања за које образујемо наше ученике, највећа школа у лозничкој општини.
  • Преко наших образовних профила блиско смо повезани са широм друштвеном средином и локалном заједницом.
  • Посебну сарадњу остварујемо са установама и предузећима у које упућујемо наше ученике на реализацију практичне наставе где продубљују знања стечена у школи.
  • У складу са расположивим материјалним средствима побољшавамо услове рада ради успешнијег извођења наставе: реновирали смо кабинет услуживања и кабинет за куварство, за наставу стручних предмета рачунарима смо опремили 5 кабинета, за потребе огледног одељења опремљен је биро.
  • На такмичењима, почев од школских па све до републичких, наши ученици остварују запажене резултате, о чему сведочи неколико пласмана међу три прва места на републичким такмичењима.
  • Располажемо стручним наставним кадром.
  • У избору образовних профила поштујемо захтеве тржишта.
  • У школи постоји школски разглас.
  • Сваке године конституише се Ученички парламент.
  • Сваке школске године се организује школски квиз на који се по правилу пријављује велики број одељења.

Slika skole

Да би ученик могао да упише образовне профиле: економски техничар, финансијски техничар, правни техничар, туристички техничар, трговински техничар, кулинарски техничар, комерцијалиста и пословни администратор, потребно је да претходно положи пријемни испит. У овим образовним профилима образовање траје четири године.

За образовне профиле: трговац, конобар, кувар и посластичар није потребно полагање пријемног испита и у њима образовање траје три године.

Који ће од ових образовних профила ученик уписати зависи од редоследа његових жеља и, наравно, броја бодова које оствари.

Календар послова за јул и август 2018

Распоред полагања матурских и завршних испита у јунском року 2018

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.