Упис у први разред 2018/19

Упис ученика у први разред школске 2018/19 обавиће се у првом уписном кругу 9. и 10. јула 2018. године, у просторијама школе у времену од 08:00 до 15:00

 

Потребна документа за упис:

- Извод из матичне књиге рођених

- Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

- Сведочанство о завршеној основној школи

- Сведочанство последња три разреда основне школе

- Уверење о положеном завршном испиту

- Лекарско уверење за упис у средњу школу

  

Потребно је предати ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА

  

Други уписни круг 12. јула 08:00-15:00

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.