Календар послова ЈУЛ-АВГУСТ

КАЛЕНДАР ПОСЛОВА ЈУЛ-АВГУСТ

9.07. и 10.07.2018.    ПРВИ УПИСНИ КРУГ

12.07.2018.                 ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

08.08. - 10.08.2018.   ПРИЈАВА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (референт за ученичка питања)

08.08 - 10.08.2018.    ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА (код Секретара Школе)

13.08 - 15.08.2018.    ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ПОПРАВНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ (код Секретара Школе)

 

13.08. до 17.08.2018. КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

13.08. до 17.08.2018. ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА

 

18.08. И 19.08.2018. ИСПИТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

 

20. август 2018. у 9:00 СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

20.08. и 21.08.2018. ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА

 

20.08.2018.     ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ПОПРАВНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ (референт за ученичка питања)

20.08. - 22.08.2018.   ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

23.08.2018. у 08:00   СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

23.08. - 28.08.2018.   ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

28.08.2018. ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И УПИС УЧЕНИКА У II, III И IV РАЗРЕД

 

28.08.2018.                СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

 

30.08.2018.                ПОДЕЛА ДИПЛОМА

 

24.08. ДО 31.08.2018. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД (ДНЕВНИКА И ГЛАВНЕ КЊИГЕ)

 

31.08.2018. У 9:00 СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

Напомена: Тачан распоред полагања поправног, матурског и завршног испита биће објављен накнадно.

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.