Поправни испити август 2018

Распоред полагања поправних испита (20. и 21. август 2018)

Одељење

Предмет

Датум и време полагања

I-3

Државно уређење

20.08.2018.  09:00

I-4

Право

20.08.2018.  10:00

I-5

Право

21.08.2018.  09:00

II-3

Основи радног права

21.08.2018.  10:00

II-4

Математика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Математика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-4

Канцеларијско пословање

20.08.2018.  11:00

II-4

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Књиговодство – писмени део

20.08.2018.  12:00

II-5

Књиговодство – усмени део

21.08.2018.  12:00

II-8

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-8

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

III-3

Послови правног промета

20.08.2018. и 21.08.2018. 11:00

III-3

Секретарско пословање

21.08.2018.  08:00

III-3

Основи радног права

20.08.2018.  08:00

IV-1

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

IV-1

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

IV-1

Монетарна економија и банкарство

20.08.2018.  10:00


Одељење

Предмет

Датум и време полагања

I-3

Државно уређење

20.08.2018.  09:00

I-4

Право

20.08.2018.  10:00

I-5

Право

21.08.2018.  09:00

II-3

Основи радног права

21.08.2018.  10:00

II-4

Математика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Математика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-4

Канцеларијско пословање

20.08.2018.  11:00

II-4

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Књиговодство – писмени део

20.08.2018.  12:00

II-5

Књиговодство – усмени део

20.08.2018.  12:00

II-8

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-8

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

III-3

Послови правног промета

20.08.2018. и 21.08.2018. 11:00

III-3

Секретарско пословање

21.08.2018.  08:00

III-3

Основи радног права

20.08.2018.  08:00

Упис у први разред 2018/19

Упис ученика у први разред школске 2018/19 обавиће се у првом уписном кругу 9. и 10. јула 2018. године, у просторијама школе у времену од 08:00 до 15:00

 

Потребна документа за упис:

- Извод из матичне књиге рођених

- Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

- Сведочанство о завршеној основној школи

- Сведочанство последња три разреда основне школе

- Уверење о положеном завршном испиту

- Лекарско уверење за упис у средњу школу

  

Потребно је предати ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА

  

Други уписни круг 12. јула 08:00-15:00

Календар послова ЈУЛ-АВГУСТ

КАЛЕНДАР ПОСЛОВА ЈУЛ-АВГУСТ

9.07. и 10.07.2018.    ПРВИ УПИСНИ КРУГ

12.07.2018.                 ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

08.08. - 10.08.2018.   ПРИЈАВА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (референт за ученичка питања)

08.08 - 10.08.2018.    ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА (код Секретара Школе)

13.08 - 15.08.2018.    ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ПОПРАВНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ (код Секретара Школе)

 

13.08. до 17.08.2018. КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

13.08. до 17.08.2018. ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА

 

18.08. И 19.08.2018. ИСПИТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

 

20. август 2018. у 9:00 СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

20.08. и 21.08.2018. ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА

 

20.08.2018.     ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ПОПРАВНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ (референт за ученичка питања)

20.08. - 22.08.2018.   ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

23.08.2018. у 08:00   СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

23.08. - 28.08.2018.   ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

28.08.2018. ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И УПИС УЧЕНИКА У II, III И IV РАЗРЕД

 

28.08.2018.                СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

 

30.08.2018.                ПОДЕЛА ДИПЛОМА

 

24.08. ДО 31.08.2018. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД (ДНЕВНИКА И ГЛАВНЕ КЊИГЕ)

 

31.08.2018. У 9:00 СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

Напомена: Тачан распоред полагања поправног, матурског и завршног испита биће објављен накнадно.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА

04.06. 12:00    Подела сведочанстава и пријава матурског и завршног испита

05.06. 09:30    Седница испитног одбора

05.06. 10:00   Српски језик и књижевност (сви образовни профили).

Распоред по учионицама :

IV1учионица бр. 1             IV2учионица бр. 2             IV3учионица бр. 3

IV4учионица бр. 4 и 14     IV5учионица бр. 5 и 12     IV6учионица бр. 6

IV7учионица бр. 7 и 13                

05.06. 10:00   Сервир - завршни рад

06.06. 08:00   Посластичар - завршни рад

06.06. 08:00   Економски техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 1

06.06. 08:00   Финансијски техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 2

06.06. 10:00   Правни техничар, практичан рад учионица ( теоријски део) учионица бр. 3

06.06. 10:00   Трговински техничар, практичан рад ( теоријски део)учионица бр. 4  

07.06. 08:00   Завршни рад (Конобар I група)

07.06. 08:00   Завршни рад (Кувар I група)

07.06. 11:00   Провера стручно-теоријских знања (КОМ, ПА и ТТ)

Комерцијалиста - учионица бр. 1 и 2

Пословни администратор - учионица бр. 3 и 4

Туристички техничар - учионица бр. 12 и 13

08.06. 08:00   Завршни рад (Конобар II група)

08.06. 08:00   Завршни рад (Кувар II група)

08.06. 08:00    Туристички техничар, практичан рад (кабинет) задатак А

08.06. 09:00   Економски техничар, изборни предмет - учионица бр. 1

08.06. 09:00   Финансијски техничар, изборни предмет - учионица бр. 2

08.06. 10:00   Правни техничар, изборни предмет - учионица бр. 3

08.06. 10:00  Трговински техничар, изборни предмет - учионица бр. 4

08.06. 11:00   Комерцијалиста, практичан рад (кабинет)

11.06. 08:00   Економски техничар, одбрана рада  (учионица бр.1)

11.06. 08:00   Финансијски техничар, одбрана рада (учионица бр. 2)

11.06. 08:00    Туристички техничар, практичан рад (учионица бр. 12) задатак Б

11.06. 09:00   Пословни администратор, практичан рад (кабинет)

11.06. 10:00   Правни техничар, одбрана рада (учионица бр. 3)

11.06. 10:00   Трговински техничар, одбрана рада (учионица бр. 4)  

12.06. 12:00    Седница испитног одбора

 

Резултати окружног такмичења - страни језик

Резултати са окружног такмичења из страног језика 

Место одржавања: Средња економска школа у Лозници

Време: 18. март 2018.  10:00

 

Рб. Име и презиме ученика Наставник пратилац Језик Школа Бодова Ранг
01. Милица Симић Алехандер Томић Француски језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 36 2
02. Јована Јездимировић  Звонко Радовановић Енглески језик Средња школа Крупањ 36 2
03. Бојан Продановић Вера Јаковљевић Руски језик Средња школа "Вук Караџић" Љубовија 36 2
04. Богдан Миловановић Мирјана Станишић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 35 2
05. Теодора Јездимировић  Звонко Радовановић Енглески језик Средња школа Крупањ 35 2
06. Никола Рајковић Јелена Бојић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 34 3
07. Тијана Миладиновић Звонко Радовановић Енглески језик Средња школа Крупањ 34 3
08. Тереза Маневски Снежана Радовановић Енглески језик Техничка школа Шабац 34 3
09. Јелена Николић Наташа Петровић Немачки језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 34 3
10. Никола Полић Нада Рајковић Енглески језик Шабачка гимназија 33 3
11. Ања Красавац Мирослава Сарић Немачки језик Шабачка гимназија 33 3
12. Анастасија Илић Љиљана Марковић Руски језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 32 3
13. Ивана Исаиловић Зора Станковић Енглески језик Шабачка гимназија 32 3
14. Никола Андрић Нада Беатовић Руски језик Средња школа "Вук Караџић" Љубовија 32 3
15. Ана Станић Наташа Петровић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 31 4
16. Стефан Павловић Снежана Радовановић Енглески језик Техничка школа Шабац 30 4
17. Анђела Рашић Нада Рајковић Енглески језик, специј.катег. Шабачка гимназија 30 4
18. Урош Мирковић Снежана Радовановић Енглески језик Техничка школа Шабац 29 4
19. Ана Поњевић Нада Рајковић Енглески језик, специј.катег. Шабачка гимназија 29 4
20. Ивана Лукић Ненад Ћорилић Енглески језик Средња школа "Свети Сава" Лозница 29 4
21. Теодора Радовић Александра Радовић Енглески језик Средња школа "Вук Караџић" Љубовија 29 4
22. Бојана Николић Наташа Петровић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 28 5
23. Ђорђе Томић Нада Рајковић Енглески језик, специј.катег. Шабачка гимназија 28 5
24. Андрија Каитовић Наташа Петровић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 27 5
25. Драгослав Симчевић Весна Станић Немачки језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 27 5
26. Катарина Марковић Снежана Радовановић Енглески језик Техничка школа Шабац 26 5
27. Иван Петровић-Марковић Маријана Тодоровић Енглески језик Техничка школа Шабац 26 5
28. Младен Симић Ђорђе Вуковић Енглески језик Мачванска средња школа Богатић 26 5
29. Марко Максимовић Нада Рајковић Енглески језик, специј.катег. Шабачка гимназија 26 5
30. Јована Глишић Мирјана Станишић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 25 није рангиран
31. Милица Ћосић Мирослава Сарић Немачки језик, специј.катег. Шабачка гимназија 24,5 није рангиран
32. Момчило Станчетић Ђорђе Вуковић Енглески језик Мачванска средња школа Богатић 24 није рангиран
33. Анастасија Митровић Јелена Влаисављевић Енглески језик Школа примењених уметности Шабац 24 није рангиран
34. Александра Московљевић Мирослава Сарић Немачки језик, специј.катег. Шабачка гимназија 23 није рангиран
35. Бојан Дрезгић Ђорђе Вуковић Енглески језик Мачванска средња школа Богатић 22 није рангиран
36. Катарина Попадић Наташа Петровић Енглески језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 22 није рангиран
37. Ружица Тодоровић Надежда Новаковић Енглески језик Средња школа "Вук Караџић" Љубовија 21 није рангиран
38. Александар Филиповић Наташа Петровић Немачки језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница 8,5 није рангиран
39. Јелена Стефановић Весна Станић Немачки језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница није рангиран
40. Милана Парић Љиљана Марковић Руски језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница није рангиран
41. Диана Секулић Љиљана Марковић Руски језик Гимназија "Вук Караџић" Лозница није рангиран

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.