Историјат школе

Економски и културни преображај који је  педесетих година прошлог века  захватио тадашњу  ФНРЈ   није заобишао ни подручје Јадра и Подриња. Оснивањем нових предузећа  порасла је потреба за радном снагом а посебно квалификованом. Идеја о оснивању средње економске школе реализована је одлуком просветних власти, па је у листу „Јадар“ (број 99 од 26. августа 1955. године) расписан конкурс за упис ученика у први разред. У први разред уписано је 158 ученика у 4. одељења .Тако је половином септембра 1955. године почела са радом Средња економска школа у Лозници као прва потпуна средња школа у Лозничком срезу, намењена школовању кадрова економско-комерцијалне, финансијске и административне струке.

istorijat1

На почетку рада Школа није имала своју школску зграду, па се настава изводила у просторијама Школе ученика у привреди. Проблем школског простора делимично је решен школске 1957/1958 године када су се ученици и наставници уселили у реновирану зграду (са 8. учионица и просторијама за културни и забавни живот ученика), коју и данас школа користи. Слабо материјално стање ученика, слаба опремљеност наставним средствима, високи критеријуми у погледу успеха и дисциплине и  велико осипање ученика карактеришу прве године рада школе ( од 158 уписаних ученика у први разред школске 1955/56 године на матурски испит 1959. године изашло је 78 ученика !?).

istorijat2

Школске 1969/70 године школа је стартовала као Школски центар за економско образовање јер је сходно одлукама преузела од Школе за квалификоване раднике „Вујо Матић“ одељења трговинске и угоститељске струке. Те школске године, школа је имала 21. одељење а број ученика је удвостручен. Од 18. децембра 1974. године школа ће понети назив Економски образовни центар Период седемдесетих година каратерише  висок степен заинтересованости свршених основаца за наставак даљег школовања, па долази до наглог пораста броја ученика у свим средњим школама а највише у Економском образовном центру. Проширење школског простора био је императив за локалну самоуправу. Изградњом нове школске зграде 1975 добијене су нове 24. учионице па је проблем учионичког простора опет само делимично решен.

istorijat3

Промене у васпитно-образовном систему према договору република и покрајина почеле су да се у СФРЈ уводе сукцесивно од школоске 1973/1974. године а у СР Србији од  школске 1977/1978. године уписом прве генерације ученика заједничке основе. Године 1979 школа је променила свој назив у Економски образовни центар „Милорад Марко Радуловић“. Од 1981. године школа је проширила своју делатност у подручју рада трговина, угоститељство и туризам где се по специјалном програму школују лако мантално ретардирана деца као и образовањем за пети степен стручности.

istorijat4

Године 1981, формирана је Радна организација за усмерено образовање и васпитање „Лозница“ а школа је  добила назив ООУР за усмерено образовање и васпитање „Милорад Марко Радуловић“ . Након изласка из Радне организације „Лозница“  школа се враћа свом изворном имену када ће постати Средња економска школа у Лозници. Одлука о промени назива, који и данас важи, донета је на седници   Збора радних људи одржаној 26. марта 1990. године.

Број уписаних  ученика школе мењао се из године у годину , а највећи број уписаних ученика бележи се у школској 1978/1979. години, када је у 64. одељења било уписано 2092. ученика. У неколико задњих година , због пада броја свршених ученика основних школа, смањује се и број ученика наше Школе, што се види и из табеле:

Школска год.

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Број одељења

49

47

45

44

43

41

40

37

36

35

Данас Средња економска школа образује и васпитава редовне и ванредне ученике из два подручја рада

а) Економија, право и администрација- у IV степену стручности

б) Трговина, угоститељство и туризам –од II до IV степена стручности.

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.