Поправни испити август 2018

Распоред полагања поправних испита (20. и 21. август 2018)

Одељење

Предмет

Датум и време полагања

I-3

Државно уређење

20.08.2018.  09:00

I-4

Право

20.08.2018.  10:00

I-5

Право

21.08.2018.  09:00

II-3

Основи радног права

21.08.2018.  10:00

II-4

Математика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Математика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-4

Канцеларијско пословање

20.08.2018.  11:00

II-4

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Књиговодство – писмени део

20.08.2018.  12:00

II-5

Књиговодство – усмени део

21.08.2018.  12:00

II-8

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-8

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

III-3

Послови правног промета

20.08.2018. и 21.08.2018. 11:00

III-3

Секретарско пословање

21.08.2018.  08:00

III-3

Основи радног права

20.08.2018.  08:00

IV-1

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

IV-1

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

IV-1

Монетарна економија и банкарство

20.08.2018.  10:00


Одељење

Предмет

Датум и време полагања

I-3

Државно уређење

20.08.2018.  09:00

I-4

Право

20.08.2018.  10:00

I-5

Право

21.08.2018.  09:00

II-3

Основи радног права

21.08.2018.  10:00

II-4

Математика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Математика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-4

Канцеларијско пословање

20.08.2018.  11:00

II-4

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-4

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-5

Maтематика – усмени део

21.08.2018.  09:00

II-5

Књиговодство – писмени део

20.08.2018.  12:00

II-5

Књиговодство – усмени део

20.08.2018.  12:00

II-8

Српски језик и књижевност – писмени део

20.08.2018.  09:00

II-8

Српски језик и књижевност – усмени део

21.08.2018.  09:00

III-3

Послови правног промета

20.08.2018. и 21.08.2018. 11:00

III-3

Секретарско пословање

21.08.2018.  08:00

III-3

Основи радног права

20.08.2018.  08:00

Календар послова за јул и август 2018

Распоред полагања матурских и завршних испита у јунском року 2018

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.