Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије. У току школовања оспособљавају се да:  воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.  припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима  испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава …

Економски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »