Obaveštenje za nastavnike

Poštovani nastavnici,
Želim da vam se zahvalim na maksimalnom trudu i zalaganju koje pružate u ovim teškim uslovima rada. Nesebična podrška koju pružate učenicima odlika je vaše profesionalnosti, predanosti, stručnosti i volje da istrajemo kao kolektiv i omogućimo ucenicima da radom na daljinu ne ostanu bez potrebnih znanja. Zamolio bih vas da vodite računa da učenike ne opteretite sa lekcijama, da iste budu koncizne i odmerene situaciji. Redovno pratite napredovanja učenika i odgovarajte na njihova pitanja u vezi nastave i učenja. Za sve probleme sa kojima se u daljem radu budete suočili obratite se meni, pomoćnicima, sekretaru, psihologu ili pedagogu čak iako ne budemo znali odgovor na pitanja koja vas muče potražićemo odgovor relevantnih službi.
Ostanite kod svojih kuća i vodite računa o svom zdravlju i zdravlju bliskih ljudi.
Svako dobro vam želim
Direktor škole, Despotović Miodrag